Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności pedagogiczne. Znają potrzeby dzieci, poszukują innowacyjnych rozwiązań, wspierają je w ich aktywności i kreatywności. Tworzą korzystne warunki do rozwoju wychowanków, rozbudzają ich zainteresowanie światem i własną, naturalną chęć uczenia się. Pobudzają kreatywność dzieci, ich potrzebę ekspresji własnych przeżyć i doświadczeń. Szanują osobowość dziecka, zapewniając mu wsparcie oraz ucząc samodzielności. Tworzą i realizują własne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

mgr GRAŻYNA MUSIELAK- dyrektor przedszkola

Małgorzata Połubok- wicedyrektor przedszkola

GRUPA I- "RYBKI"

rybka.jpg

lic. Ewa Wasilewska

mgr Grażyna Musielak

lic.Małgorzata Połubok

GRUPA II- DELFINKI

delfin.jpg

Barbara Cholewa

mgr Małgorzata Wodtke

GRUPA III- FOCZKI

foczka.png

mgr Magdalena Garbacz

mgr Monika Rzepnicka

GRUPA IV- GDAŃSKIE LWIĄTKA

lwiatka.jpg

 mgr Anna Domaszewicz

mgr Magda Radłowska

GRUPA V- MUSZELKI

muszle.jpg

mgr Anna Bielińska

mgr Łucja Szturo

GRUPA VI- KONIKI MORSKIE

konik.jpg

mgr Joanna Kowalska

Bożena Kukawska

GRUPA VII- BURSZTYNKI

7-gr.jpg

mgr Monika Aleksandrowicz

mgr Justyna Kwiatkowska

GRUPA VIII- MARYNARZ

marynarz.jpg

lic.Dorota Gawin

Małgorzta Zella

ZESPÓŁ DO SPRAW WCZESNEGO WSPOMAGANIA DZIECI

POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

LOGOPEDA- mgr Anna Cygańska

                 mgr Ewa Storczyk

                PSYCHOLOG- mgr Anna Nitka- Habasińska

PEDAGOG- mgr Klaudia Janczara

                  mgr Agnieszka Gafka

 

 

       KONTAKT: wwr.przedszkole84@gmail.com

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE E-MAIL