Drodzy Rodzice!

Informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny mają Rodzice, którzy odpowiedzieli na przesłane w dniach 10-11 lutego br. e-maile i zadeklarowali chęć korzystania z opieki w terminie 01 - 21 lipca 2021 r.

Ilość miejsc jest bardzo ograniczona (3 grupy).

Podczas dyżuru wakacyjnego będziemy korzystali z usług cateringu.

Dzieci na dyżur wakacyjny przyjmowane są w miarę wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy wyłącznie dzieci z Przedszkola nr 84.

Zapraszamy do zapoznania się z linkiem poniżej:

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli publicznych w okresie lipiec - sierpień 2021 r.

W związku z trwającym stanem epidemicznym ogłoszonym z powodu COVID-19, tak jak w roku ubiegłym, przedszkola zapewniają opiekę podczas dyżurów wakacyjnych tylko dzieciom, które uczęszczają do danego przedszkola.