banner_ramowyrozkladdnia.jpg

   DZIECI STARSZE 5-6-LATKI:

  6.00-8.00     rozmowy indywidualne, praca korekcyjno-  kompensacyjna, ćw. poranne

  8.00-8.30     I śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

  8.30-9.00     zabawy swobodne

  9.00-10.00   zajęcia obowiązkowe

10.00-10.15   II śniadanie

10.15-11.15   pobyt na świeżym powietrzu

11.15-11.30   przygotowanie do obiadu: czynności  organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne

11.30-12.00  obiad

12.00-13.00  odpoczynek: słuchanie bajek, opowiadań, itp.;  zabawy integracyjne, praca korekcyjno-kompensacyjna oraz z dzieckiem zdolnym

13.00-14.00  zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu

14.00-14.30  podwieczorek, czynności higieniczne

14.30-17.00  gry dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne,  prace gospodarczo-porządkowe

 DZIECI MŁODSZE 3-4-LATKI:romopwy-ropzklad-dnia-3-latki.jpg

  6.00-8.00    rozmowy indywidualne, praca korekcyjno-kompensacyjna, ćwiczenia poranne

  8.00-8.30    I śniadanie, czynności samoobsługowe i  higieniczne

  8.30-9.00    zabawy swobodne

  9.00-9.30    zajęcia obowiązkowe

  9.30-10.00  zabawy swobodne

10.00-10.15  II śniadanie

10.15-11.30  pobyt na świeżym powietrzu

11.30-11.40  przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne i higieniczne;

11.40-12.15  obiad

12.15-13.45  odpoczynek

13.45-14.00  czynności samoobsługowe i higieniczne

14.00-14.30  podwieczorek

14.30-17.00  gry dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, prace gospodarczo-porządkowe