Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

 zegar.gif

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.  

 

 

Wyróżnikiem naszego przedszkola w środowisku są  różnorodne działania przybliżające dorobek historyczny, kulturę materialną i tradycje związane
 z Gdańskiem.

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • Wspieramy indywidualny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
 • Radosną zabawę i naukę w dużym, zadbanym, dobrze wyposażonym i pełnym zieleni ogrodzie przedszkolnym.
 • Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia (również dla dzieci ze specjalną dietą).
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
 • Miły, zaangażowany w opiekę i wychowanie dziecka personel obsługowy.
 • Tworzymy inspirujące środowisko wychowawcze, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwija indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

 


Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o:


Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy elementy takich metod jak:

 • Pedagogika C. Freineta
 • Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz,
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 • Pedagogika zabawy „Klanza”,
 • Metoda ekspresji ruchowej C. Orffa
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
 • Metoda Ruchu Rozwijającego  W. Sherborne,
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss 
 • Metoda D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch"
 • Techniki parateatralne ( drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy,  pacynkowy)
 • Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych (tablica interaktywna)

 


Oferujemy:

 • Bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych na terenie placówki.
 • Udział w zajęciach muzealnych.
 • Liczne atrakcyjne wycieczki.
 • Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci- w wykonaniu profesjonalnych aktorów i artystów
 • Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające ( 2x w tygodniu dla każdej z grup)
 • Zajęcia biblioteczne.
 • Udział w różnorodnych konkursach i przeglądach  organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne

dodatkowe.png

 • język angielski
 • zajęcia logopedyczne
 • taniec
 • twórcze zajęcia muzyczno-plastyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • religia
 • judo

 


Tradycje przedszkola

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 – letnich i ich rodziców
 • Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola (jesienny i wiosenny)
 • Zabawy andrzejkowe
 • Kiermasze świąteczne
 • Wigilijne spotkania z rodzicami
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie pór roku- kolorowe dni
 • Dzień Mamy i Taty
 • Kilkudniowe obchody Dnia Dziecka- cykl interesujących wydarzeń i wycieczek

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Realizując różne zadania edukacyjne nasze przedszkole aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym, to jest:

 • Ośrodkami kulturalno-oświatowymi Trójmiasta
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5
 • Placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • Biblioteką Publiczną i Wojewódzką
 • MOPR-em
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
 • Sanepidem
 • Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną
 • Uniwersytetem Gdańskim i innymi uczelniami
 • Lokalnymi przedstawicielami świata sztuki (plastycy, aktorzy, poeci) oraz osobami prezentującymi ciekawe zawody (lekarz, pszczelarz)

 • Bierzemy udział w akcjach charytatywne m.in.:
 • „Zaczarujmy jeden dzień” – zbiórka zabawek dla oddziałów onkologicznych;
 • "Zaczytani" - zbiórka książek dla szpitali
 • „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”- zbiórce przysmaków dla podopiecznych schroniska dla zwierząt „Promyk”
 • „Dzień Tumbo”- pomoc dla dzieci osieroconych
 • „Podarujmy dzieciom radość”- pomoc dla hospicjum;
 • „Moc prezentów”- pomoc dla domu Samotnej Matki

 

Sylwetka absolwenta                       

Absolwent Przedszkola:

 • dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej,                                                                     absolwent.jpg
 • samodzielny, twórczy i komunikatywny,
 • otwarty na innych, potrafiący współdziałać w zespole,
 • gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • zainteresowany zdobywaniem wiedzy
 • akceptuje zdrowy tryb życia,
 • czuje się Gdańszczaninem, Polakiem i Europejczykiem.