Rada Rodziców 

przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku

w roku szkolnym 2023/2024

       p. Marzena Termanowska                       Przewodnicząca Rady Rodziców

       p. Karolina Boettcher-Urbańska             z-ca Przewodniczącej

      

                    p. Anna Różyńska                                      Komisja rewizyjna

                    p.  Paulina Fedak                                       Komisja rewizyjna

                    p. Ewa Zaręba                                            Komisja rewizyjna

                    p. Monika Kacefirek                                   Sekretarz

 Numer konta: 90 1160 2202 0000 0000 3264 7444

!!! Na podstawie uchwały Rady Rodziców nr 2/2022/2023 z dnia 13.09.2022 r.

dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 45 zł za miesiąc. !!!

W tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka, grupa, RR

księgowa - p. Monika Kacefirek

skarbnik - p. Dominika Chylińska

adres e mail: radarodzicowp84@gmail.com