Rada Rodziców 

przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku

w roku szkolnym 2021/2022

       p. Kamila Pawlak-Barbachowska     przewodnicząca Rady Rodziców

       p. Magdalena Rypel                         z-ca przewodniczącej

       p. Agata Jabłońska                            sekretarz

                    p. Agnes Karczewska                                      komisja rewizyjna

                    p. Katarzyna Stachowska                                komisja rewizyjna

                    p. Ewa Zaręba                                                 komisja rewizyjna

                                         

 Numer konta: 90 1160 2202 0000 0000 3264 7444

Na podstawie decyzji Rady Rodziców od dnia 01 września 2021 r.

utrzymana zostaje dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców w wysokości

30 zł za miesiąc.

Księgowa - p. Monika Kacefirek

skarbnik - p. Małgorzata Połubok