Rada Rodziców 

przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku

w roku szkolnym 2021/2022

       p. Kamila Pawlak-Barbachowska     przewodnicząca Rady Rodziców

       p. Magdalena Rypel                         z-ca przewodniczącej

       p. Agata Jabłońska                            sekretarz

                    p. Agnes Karczewska                                      komisja rewizyjna

                    p. Katarzyna Stachowska                                komisja rewizyjna

                    p. Ewa Zaręba                                                 komisja rewizyjna

                                         

 Numer konta: 90 1160 2202 0000 0000 3264 7444

!!! Na podstawie decyzji Rady Rodziców od dnia 31 MARCA 2022 r.

ZWIĘKSZONA zostaje dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców do wysokości

40 zł za miesiąc. !!!

Księgowa - p. Monika Kacefirek

skarbnik - p. Małgorzata Połubok