Rada Rodziców 

przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku

w roku szkolnym 2022/2023

       p. Marzena Termanowska                       przewodnicząca Rady Rodziców

       p. Weronika Zachariasz                           z-ca przewodniczącej/sekretarz

      

                    p. Ewa Niedźwiedzka-Krause                                      komisja rewizyjna

                    p.  Małgorzata Zachulska                                            komisja rewizyjna

                    p. Ewa Zaręba                                                                komisja rewizyjna

                                         

 Numer konta: 90 1160 2202 0000 0000 3264 7444

!!! Na podstawie uchwały Rady Rodziców nr 2/2022/2023z dnia 13.09.2022 r.

od dnia 1 września 2022 r.

dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 45 zł za miesiąc. !!!

księgowa - p. Monika Kacefirek

skarbnik - p. Małgorzata Połubok

adres e mail: radarodzicowp84@gmail.com