Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności pedagogiczne. Znają potrzeby dzieci, poszukują innowacyjnych rozwiązań, wspierają je w ich aktywności i kreatywności. Tworzą korzystne warunki do rozwoju wychowanków, rozbudzają ich zainteresowanie światem i własną, naturalną chęć uczenia się. Pobudzają kreatywność dzieci, ich potrzebę ekspresji własnych przeżyć i doświadczeń. Szanują osobowość dziecka, zapewniając mu wsparcie oraz ucząc samodzielności. Tworzą i realizują własne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

MONIKA ALEKSANDROWICZ- dyrektor przedszkola

m.aleksandrowicz@p84.edu.gdansk.pl

Małgorzata Połubok- wicedyrektor przedszkola

m.polubok@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA I- MUSZELKI

muszle.jpg

BARBARA CHOLEWA

b.cholewa@p84.edu.gdansk.pl

MONIKA ALEKSANDROWICZ

m.aleksandrowicz@p84.edu.gdansk.pl

MAŁGORZATA POŁUBOK

m.polubok@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA II- MARYNARZE

marynarz.jpg

 JUSTYNA KWIATKOWSKA

j.kwiatkowska@p84.edu.gdansk.pl

ALEKSANDRA MIKOŁAJCZAK

a.mikolajczak@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA III- KONIKI MORSKIE

konik.jpg

 MAGDA RADŁOWSKA

m.radlowska@p84.edu.gdansk.pl

 AGNIESZKA WYSOKIŃSKA

a.wysokinska@p84.edu.gdanskl.pl

ANNA BŁAŻUKIEWICZ

a.blazukiewicz@p84.edu.gdansk.pl 

GRUPA IV- BURSZTYNKI

7-gr.jpg

 MAGDALENA GARBACZ   

m.garbacz@p84.edu.gdansk.pl

EWA WASILEWSKA 

 e.wasilewska@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA V- GDAŃSKIE LWIĄTKA

 lwiatka.jpg

ANNA DOMASZEWICZ

a.domaszewicz@p84.edu.gdansk.pl

 KAROLINA SOKOŁOWSKA

k.sokolowska@p84.edu.gdansk.pl

KATARZYNA SABINIASZ

k.sabiniasz@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA VI- DELFINKI

 delfin.jpg

 ANNA BIELINSKA

a.bielinska@p84.edu.gdansk.pl

MAŁGORZATA ZELLA

m.zella@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA VII- FOCZKI

 foczka.png

 JOANNA KOWALSKA

j.kowalska@p84.edu.gdansk.pl

BENITA SADOWSKA

b.sadowska@p84.edu.gdansk.pl

GRUPA VIII- RYBKI

 rybka.jpg

 

 MONIKA RZEPNICKA

m.rzepnicka@p84.edu.gdansk.pl

JĘZYK ANGIELSKI - MAGDALENA MAŁEK- ŁUCKA

FIT KLASA - GRAŻYNA POMASKA

RELIGIA - MAŁGORZATA KALWASIŃSKA

ZESPÓŁ DO SPRAW WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

oraz POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

LOGOPEDA - Anna Cygańska   a.cyganska@p84.edu.gdansk.pl

      LOGOPEDA - Ewa Storczyk   e.storczyk@p84.edu.gdansk.pl

PSYCHOLOG - Alicja Reddig   a.reddig@p84.edu.gdansk.pl

PEDAGOG  Dorota Cieplicka- Klimczyk d.cieplicka-klimczyk@p84.edu.gdansk.pl

 

       KONTAKT: wwr.przedszkole84@gmail.com 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE E-MAIL