Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Przedszkole nr 84 "Burszynowy Domek" rozpoczyna  w ograniczonym zakresie prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych  od dnia 18 maja 2020r. zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym wprowadza się ograniczenie liczebności grup. Przedszkole jest czynne dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proszę rodziców o zapoznanie się z Regulaminem bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19

oraz 

Klauzulą informacyjną w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dot. pomiaru temperatury ciała dziecka.