Regulamin konkursu  „Gra matematyczna”

pobrane-gra.png

CEL KONKURSU:

 • Promowanie gier planszowych rozwijających logiczne myślenie.
 • Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci, oraz kształtowanie osobowości i odporności emocjonalnej.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętność przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką u dzieci.

 

&1.

Organizator konkursu: Przedszkole nr 84 „ Bursztynowy domek” w Gdańsku

&2.

Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 22.10.2019 r , a kończy 8.11.2019 r.

&3.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.

&4.

Warunki uczestnictwa:

 1. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, plansze oraz pionki do gry.
 3. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych
 4. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową
 5. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I,II, III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 latki oraz 5,6 latki
 7. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

&5.

Termin i warunki dostarczania prac

a)Termin składania prac konkursowych : do 8.11.2019 ( piątek)

b) Rozstrzygnięcie nastąpi 18.11.2019

c) Grę należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu.

 

 &6.

Zasady przyznawanie nagród

 1. Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatorów konkursu wyłoni zwycięskie prace.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne.
 3. Komisja konkursowa oceni:
 • Oryginalność zaprezentowania tematu.
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Jak największa liczba elementów matematycznych.
 1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca konkursu otrzymają dyplomy i nagrody
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.

 

 

&7

Kontakt z koordynatorami konkursu:

Magdalena Garbacz: magdalenagarbacz0@o2.pl

Małgorzata Zella

Ewa Storczyk

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE