Przedszkole Bursztynowy Domek bardzo serdecznie zaprasza całą społeczność naszego Przedszkola do udziału w konkursie:

„Tropami gdańskich legend” – konkurs krajoznawczo-fotograficzny”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 84- „Bursztynowy Domek”.
 2. Osoby odpowiedzialne: Łucja Szturo, Bożena Kukawska, Justyna Kwiatkowska.
 3. Adresatem konkursu jest społeczność Przedszkola „Bursztynowy Domek”.
 4. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowania dzieci gdańskimi legendami,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych),przedstawienie ich w formie fotografii

-czerpanie radości i zadowolenia z wspólnego działania,

-integrowanie działań przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

 1. Uczestnicy:

-wychowankowie przedszkola oraz ich rodzice oraz/lub rodzeństwo.

 1. Tematyka prac:

-zdjęcia o tematyce związanej z gdańskimi legendami.

 1. Format prac i technika wykonania:

-odbitki formatu minimum 15 cm x 21 cm lub w formacie większym.

 1. Warunki uczestnictwa:

-zdjęcia należy opatrzyć metryczką na odwrocie: imię i nazwisko autora/ów, nazwę grupy przedszkolnej.

 1. Prawa organizatora:

-zdjęcia konkursowe oceniane będą przez powołane przez organizatora jury.

Kryterium oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, zgodność z tematem.

-autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

 1. Zdjęcia przechodzą na własność organizatora. Po zakończeniu konkursu zostaną wyeksponowane w holu przedszkola oraz zamieszczone na stronie internetowej placówki.
 2. Termin składania prac: do28.05.2019
 3. Ogłoszenie wyników: 30.05.2019