Drodzy Rodzice, przygotowywujemy się do opracowania koncepcji zagospodarowania ogrodu przedszkolnego w formie ogrodu integracji sensorycznej. Stanowić ma on pomoc dydaktyczną dla przedszkola, dzięki której dzieci m. in. będą miały możliwość poznawania świata wszystkimi zmysłami.
Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o przedstawienie wszelkich ewentualnych sugestii i pomysłów w formie mailowej, do końca września br., a także o zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.
Przykładowe pomysły:
- warzywnik,
- ścieżka bosych stóp,
- alejka dźwięków.

Przewodnicząca Rady Rodziców- Kamila Pawlak-Barbachowska

oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu 84 "Bursztynowy Domek"

20210923_155315.jpg