OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

Od 1 października rozpoczęły się zajęcia dodatkowe we wszystkich grupach. Prosimy o wpłacanie należności za w/w zajęcia na konto Rady Rodziców

z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka – zajęcia dodatkowe”.

Numer konta Rady Rodziców: 90 1160 2202 0000 0000 3264 7444

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA:

TANIEC 25,- PLN / M-C

JĘZYK ANGIELSKI (dodatkowy):

Grupy V „Muszelki, VIII „Marynarze” 50,- / m-c

Grupy III „Foczki”, IV „Gdańskie Lwiątka”, VI „Koniki Morskie, VII „Bursztynki” 60,- / m-c

MUZYKOTERAPIA (zaj. muzyczno-plastyczne) 30,- PLN / M-C

Opłaty dokonać należy do 10-tego każdego miesiąca.