Drodzy Rodzice!

Dnia 25.06.2024 r. tj. wtorek o godz. 16.30, zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych w roku szkolnym 2024/2025.

Na spotkaniu omówimy najważniejsze sprawy dotyczące

organizacji pracy w przedszkolu

np. zasad wnoszenia odpłatności, przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola itp.

Spotkanie jest przeznaczone dla rodziców, prosimy nie zabierać na nie dzieci.

 

W miesiącu wrześniu br. odbędzie się zebranie rodziców z nauczycielkami grup. Dokładna data i godzina zebrania zostanie podana w późniejszym terminie.

Nowe przedszkolaki – zapraszamy | Jodełka – Przedszkole ...

 Serdecznie zapraszamy. 

Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola