Poniżej publikujemy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

WAŻNE!!!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych

oraz dzieci kontynuujących naukę w Przedszkolu nr 84 "Bursztynowy Domek"

w nieprzekraczalnym terminie od 27 marca br. od godz. 8.00 do 03 kwietnia br. do godz. 16.00

należy złożyć

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą

dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 (plik poniżej)

wraz z Klauzulą informacyjną (plik poniżej) - preferowany wydruk dwustronny (deklaracja/klauzula);

druk dostępny jest również w holu placówki:

                                                                       do wrzutni w holu przedszkola (codziennie w godz.  6.00-8.30 oraz 14.30-17.00)

                                                                       osobiście (wtorek 28.03 oraz środa 29.03.br. w godz. 14.30 - 17.00)

                                                                       przesłanie przez ePUAP

                                                                       podpisanie deklaracji/oświadczenia w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje utratą miejsca w placówce!!!