Drodzy Rodzice, 

informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole nie będzie pośredniczyło w sprawie ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko muszą to zrobić indywidualnie we własnym zakresie.