Naklejki – Nuty – 11982 – Uwalls.pl

         „WYŚPIEWAJ BAŁTYCKIE NUTKI”

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Morskiej „Wyśpiewaj Bałtyckie Nutki”

 • Organizator:

 Przedszkole nr 84 „Bursztynowy Domek” w Gdańsku

 • Cele:

- popularyzacja sztuki wokalnej związanej z tematyką morską

- prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków,

- budzenie przynależności do regionu nadmorskiego,

- aktywizacja kulturalna środowiska przedszkolnego.

 

 • Termin i miejsce:

Przedszkole nr 84 Bursztynowy Domek w Gdańsku 01.03- 31.03.2022r. konkurs przeprowadzony za pośrednictwem technologii internetowych

 

 • Założenia organizacyjne:

- konkurs dla dzieci 3-6 letnich –podział na dwie kategorie wiekowe:

dzieci młodsze 3-4 letnie

dzieci starsze 5-6-letnie

- do konkursu zgłosić można zespół (bez ograniczeń liczbowych) lub solistę

- każdy zespół lub  wykonawca indywidualny prezentuje jedną piosenkę z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella.

 

 • Ocena:

- oceny dokona wybrane jury,

 - kryterium oceny będzie:

 • dobór repertuaru zgodnie z tematem
 • interpretacja utworu
 • ogólne wrażenia artystyczne.

 

 • Nagrody:

- nagrody przyznane zostaną w kategoriach wiekowych: dzieci 3-4-letnie oraz dzieci 5-6-letnie

- w powyższych kategoriach wiekowych przyznane zostaną I, II i III miejsce oraz wyróżnienia (dyplom, nagrody rzeczowe), a nauczyciele otrzymają imienne podziękowania za udział 

 

 • Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Przedszkola Nr 84 "Bursztynowy Domek" do dnia 08. 04. 2022r.

 

 • Warunki uczestnictwa :
 • warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie pliku z nagraniem wraz z formularzem zgłoszeniowym ( załącznik) za pośrednictwem poczty email w terminie  do 31 marca 2022 r.

Przedszkole nr 84 „Bursztynowy Domek”
Email:


j.kowalska@p84.edu.gdansk.pl, j.kwiatkowska@p.84.edu.gdansk.pl m.garbacz@p84.edu.gdansk.pl

Z DOPISKIEM W TYTULE: KONKURS PIOSENKI MORSKIEJ

 

 

Zapraszamy!!!

Ahoj!

 

 

 • Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

-  Justyna Kwiatkowska, Joanna Kowalska, Magdalena Garbacz

Kontakt email: j.kowalska@p84.edu.gdansk.pl, j.kwiatkowska@p.84.edu.gdansk.pl   m.garbacz@p84.edu.gdansk.pl

 

 Grafika wektorowa Nuty, obrazy wektorowe, Nuty ilustracje i kliparty