Regulamin konkursu plastyczno- technicznego EKO ZABAWKA”

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań i kreatywności,
 • pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • poszerzanie twórczej działalności plastyczno-technicznej.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola i ich Rodziców.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zabawki z surowców wtórnych np. z rolek po papierze toaletowym, reklamówek, nakrętek itp.
 3. Format pracy: dowolny.
 4. Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą imię, nazwisko oraz nazwą grupy.
 5. Oceny prac dokona niezależne jury.
 6. Główne kryteria brane pod uwagę:
 • technika,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • widoczny wkład dziecka w wykonanie pracy,
 • walory artystyczne i estetyczne.
 1. Termin składania prac: do 27.05.2022r.
 2. Prace należy składać u wychowawców grup. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na holu przedszkolnym w formie wystawy.
 3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi: 02.06.2022r.
 5. Zgłoszone prace podlegają zwrotowi.

Koordynator konkursu:

Klaudia Janczara- pedagog

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!