U W A G A

Stawka żywieniowa  od dnia 01.09.2020r wynosi:

 8,50zł za trzy posiłki  i  7,00zł za dwa posiłki

Nastąpiła też zmiana indywidualnych kont bankowych do opłaty za żywienie i pobyt w Przedszkolu.

Od 01 września są nowe umowy i nowe numery rachunków bankowych, każde dziecko ma swoje indywidualne numery

(również dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu !!!).