Sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

P84_SF2019 (5.27 MB)