Dyrektor mgr Monika Aleksandrowicz
wicedyrektor Małgorzata Połubok