Dyrektor mgr Grażyna Musielak
wicedyrektor Małgorzata Połubok