Dyrektor mgr Grażyna Musielak
wicedyrektor Małgorzata Połubok
mgr Dorota Gawin - nauczycielka gr. I
mgr Anna Bielinska - nauczycielka gr. II
Małgorzata Zella - nauczycielka gr. II
mgr Joanna Kowalska - nauczycielka gr. III
mgr Benita Sadowska - nauczycielka gr. III
mgr Monika Aleksandrowicz - nauczycielka gr. IV
mgr Karolina Sokołowska - nauczycielka gr. IV
Barbara Cholewa - nauczycielka gr. V
mgr Małgorzata Wodtke - nauczycielka gr. V
mgr Anna Domaszewicz - nauczycielka gr. VI
mgr Magda Radłowska - nauczycielka gr. VI
mgr Magdalena Garbacz - nauczycielka gr. VII
mgr Monika Rzepnicka - nauczycielka gr. VII
mgr Justyna Kwiatkowska - nauczycielka gr. VIII
Ewa Wasilewska - nauczycielka gr. VIII
mgr Anna Cygańska - logopeda
mgr Ewa Storczyk - logopeda
mgr Agnieszka Gafka - pedagog
mgr Klaudia Janczara - pedagog
mgr Aleksandra Mikołajewska - psycholog
mgr Małgorzata Kalwasińska - katechetka
mgr Aleksandra Stefańska - nauczycielka jęz. angielskiego
mgr Grażyna Pomaska - nauczycielka gimn. kor.