Dyrektor mgr Monika Aleksandrowicz
wicedyrektor Małgorzata Połubok
mgr Magdalena Garbacz - nauczycielka gr. I
mgr Magda Radłowska - nauczycielka gr. II
mgr Agnieszka Wysokinska - nauczycielka gr. II
mgr Anna Bielinska - nauczycielka gr. III
Małgorzata Zella - nauczycielka gr. III
mgr Dorota Gawin - nauczycielka gr. IV
mgr Monika Rzepnicka - nauczycielka gr. IV
mgr Joanna Kowalska - nauczycielka gr. V
mgr Benita Sadowska - nauczycielka gr. V
mgr Justyna Kwiatkowska - nauczycielka gr. VI
Ewa Wasilewska - nauczycielka gr. VI
Barbara Cholewa - nauczycielka gr. VII
mgr Małgorzata Wodtke - nauczycielka gr. VII
mgr Anna Domaszewicz - nauczycielka gr. VIII
mgr Karolina Sokołowska - nauczycielka gr. VIII
mgr Anna Błażukiewicz - nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Anna Cygańska - logopeda
mgr Ewa Storczyk - logopeda
mgr Klaudia Janczara - pedagog
mgr Aleksandra Mikołajewska - psycholog
mgr Małgorzata Kalwasińska - katechetka
mgr Magdalena Małek - nauczycielka jęz. angielskiego
mgr Grażyna Pomaska - nauczycielka gimn. kor.