Sprawozdania finansowe  Przedszkola nr 84 "Bursztynowy Domek" za 2022 rok .

Poniższe sprawozdanie zostało również opublikowane na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.  

P84 (463.77 KB, zip)