"Motoryka to ogólna sprawność fizyczna człowieka i jego zdolność do wykonywania działań związanych z ruchem. W tej definicji motoryki wyróżniamy motorykę dużą i małą. Motoryka duża angażuje całe nasze ciało, bądź dużą jego część.  Motoryka mała to sprawność dłoni i palców. W prawidłowym stymulowaniu rozwoju zaczyna się najpierw od wspomagania rozwoju dużej motoryki, ogólnej sprawności fizycznej dziecka, a dopiero później należy wspierać rozwój małej motoryki. Wykonywanie precyzyjnych ruchów dłońmi wymaga od dziecka o wiele więcej koncentracji uwagi i skupienia, niż wykonywanie ruchów całego ciała. Jeśli dziecko ma trudność z wycinaniem nożyczkami, czy prawidłowym trzymaniem kredki należy najpierw wspierać rozwój dużej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i grzbietu. 

 Ośrodek w mózgu związany za precyzyjne ruchy dłoni leży w sąsiedztwie ośrodka odpowiedzialnego za rozwój mowy, dlatego też rozwój małej motoryki ma duże znaczenie dla rozwoju mowy. Wykonując ruchy w obrębie dłoni i palców działamy pośrednio na usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Stymulowanie rozwoju małej motoryki jest bardzo ważne, gdyż przygotowuje dziecko do podjęcia nauki pisania."

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który jest załączony poniżej.