Zapraszamy do nauki gry w szachy.

Kolejność zamieszczania materiałów zgodna jest z zasadami metodyki.

LEKCJA 1

SZACHOWNICA

LEKCJA 2

WIEŻA

LEKCJA 3

GONIEC

LEKCJA 4

HETMAN

LEKCJA 5

KRÓL

LEKCJA 6

SKOCZEK

LEKCJA 7

PIONEK