Grupa Koniki Morskie zajęła II miejsce

w  Ogólnopolskim  Konkursie Muzycznym 

pt.: „Zaczarowani muzyką – koncert na powitanie wiosny”

zorganizowanym przez Samorządowe Przedszkole Nr 33 w Krakowie.

GRATULUJEMY!