„WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ” - KONKURS RECYTATORSKI

Quiz: Wiosna. Test o wiośnie dla dzieci. MiastoDzieci.pl

Regulamin konkursu:

 1. Cele konkursu
 • Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem poezji dla dzieci,
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • Wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności, 
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności poprawnej wymowy,  
 • Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich, 
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody, zawarte w utworach literackich, 
 • Przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem, 
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.
 1. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola nr 84 „Bursztynowy Domek”, w wieku 4 – 6 lat,
 • Konkurs ma formę prezentacji dowolnego utworu literackiego o tematyce wiosennej, która zostanie nagrana jako krótki film,
 • Do udziału  w konkursie dzieci są  przygotowywane w domu przez Rodziców, natomiast filmik jest nagrywany przez organizatorów konkursu w danym dniu (Rodzice uczestników zostają poinformowani, w jakim dniu wystąpi ich dziecko),
 • Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie  dokonuje Rodzic, wypełniając kartę uczestnictwa w konkursie recytatorskim (załącznik 1) w terminie do 23 marca,

 • Dzieci przygotowują się do prezentacji do 5 kwietnia.
 1.  Komisja oceniająca
 • Występy są oceniane przez komisję składającą się z czterech osób.
 1.  Kryteria oceny :
 • Komisja  ocenia recytację w 3 grupach wiekowych: 4-latki, 5- latki, 6-latki,
 • Komisja ocenia recytację wg następujących kryteriów:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • poprawne i płynne deklamowanie,
 • ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, przebranie, rekwizyty). 
 1. Nagrody :

- Przewidziane są  dwie nagrody główne w każdej grupie wiekowej (I i II miejsce)  oraz wyróżnienia,

- Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki,

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje 13 kwietnia.

 

UWAGA!

 1. Zdobywcy I i II miejsca zostają również nominowani do uczestnictwa w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna w Poezji Dziecięcej”, organizowanym przez Przedszkole nr 74 w Gdańsku- regulamin w załączniku. 

 1. NAGRANIA FILMIKÓW NIE BĘDĄ NIGDZIE PUBLIKOWANE, JEDYNIE WYKORZYSTANE DO OBEJRZENIA I OCENY ICH ZAWARTOŚCI W CELACH KONKURSOWYCH.

 

Koordynator:
Ewa Storczyk – logopeda